ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutube

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “ทุนมนุษย์ยุคใหม่ ก้าวทัน Thailand 4.0” คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “สองทศวรรษกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” แนวคิดการควบรวมท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อ่านต่อ

05. 2018